E-prijave i upisi

Možemo li prijaviti programe kod kuće?

Prije uvođenja e-prijava 2013. godine učenici su sa svojim roditeljima/skrbnicima išli od škole do škole prijavljivati zanimanja. Sada je omogućeno prijavljivati se od kuće.

Ukoliko postoji zapreka tome (nepoznavanje rada na računalu), učenik svoje prijave može obaviti u osnovnoj školi.

Što to znači bodovni prag i hoće li ih biti 2015.?

BODOVNI PRAG 2015. škole mogu uvesti ako to žele, ali ne moraju (samo od onih koje traju 4 ili više godina, jer one koje traju 3 godine ili manje nemaju bodovne pragove).

Bodovni prag je najmanji broj bodova koji učenik mora imati kako bi se mogao prijaviti i natjecati za upis u određeno zanimanje.

Učenici su 2014. godine prijavljivali do 6 zanimanja slobodno prema svojim željama bez obzira na ocjene, tj. broj bodova. Do 2013. to nije bilo moguće jer je za prijavu u  četverogodišnje zanimanje trebalo imati određeni broj bodova – bodovni prag! Na taj način se svima daje veća mogućnost izbora.

To znači primjerice da se učenik koji ima „dobre“ bodove može upisati i za elektrotehničara, ali samo ukoliko se tamo prijavi manji broj učenika s „odličnim“ ili „vrlo dobrim“ bodovima od točno određenog broja učenika koji srednja škola smije upisati.

Isto tako, učenik koji ima odličan uspjeh može se upisati u zanimanje stolar, ako je to njegova želja.

 Znači li to da bodovi, tj. ocjene sada nisu važne?

Srednje škole imaju točno određen broj učenika koji se može upisati u svako zanimanje. Na primjer, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar je 2014. godine mogla upisati 42 kuhara (Struktura upisa 2014./15.Odluka o upisu učenika u 1. razred). Pretpostavimo da se za to zanimanje prijavilo 70 učenika. Program e-prijava automatski raspoređuje listu prijavljenih učenika prema zbroju zajedničkihdodatnih i posebnih bodova od najvećeg do najmanjeg. Od tih 70 prijavljenih učenika prvih 42 učenika s najviše bodova steći će pravo upisa, a ostalih 28 učenika neće.  To znači da je u nekim zanimanjima za koje postoji veliki interes važan svaki bod, tj. ocjena može odlučivati o tome hoćete li se upisati ili ne!

Kako se upisuju učenici koji imaju individualni program obrazovanja zbog teškoća u učenju?

Učenici koji imaju rješenje Ureda državne uprave u Županiji (Individualiziran ili prilagođen redovni program) ukoliko žele mogu se natjecati samo s učenicima koji također imaju rješenje Ureda, a ne sa svim učenicima. Koliko se učenika s teškoćama može upisati u jedan razredni odjel, pogledajte u Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, članak 4, stavak 4 i Izmjenama i dopunama Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Rokovi 2015. godine

Ljetni upisni rok

Postupci Datum
Početak prijava kandidata u sustav (pregledavanje osobnih podataka, pregledavanje obrazovnih programa) 25. svibnja
Početak PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA 26. lipnja
Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere (glazbeni, likovni i plesni programi) 30. lipnja
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 1.-6. srpnja
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis: posebni elementi) 26. lipnja
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 7. srpnja
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 8. srpnja
Zaključavanje odabira obrazovnih programaPočetak ispisa prijavnica 8. srpnja
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima)Brisanje s lista kandidata koji nisu dostavili prijavnice 10. srpnja
Objava konačnih ljestvica poretka 11. srpnja
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školskog liječnika, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje školeDostava potpisanog obrasca o upisu u 1. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 13.-17. srpnja
Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 21. srpnja

Jesenski upisni rok

Postupci Datum
Početak prijava u sustav i PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA 24. kolovoza
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis: posebni elementi) 24.kolovoza
Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere (glazbeni, likovni i plesni programi) 25.kolovoza
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 26.-27. kolovoza
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upisZavršetak unosa rezultata popravnog ispitaBrisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 28. kolovoza
Zaključavanje odabira obrazovnih programaPočetak ispisa prijavnica 31. kolovoza
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima)Brisanje s lista kandidata koji nisu dostavili prijavnice 2. rujna
Objava konačnih ljestvica poretka 3. rujna
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školskog liječnika, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje školeDostava potpisanog obrasca o upisu u 1. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 4. rujna

Rokovi za učenike koji imaju individualni program obrazovanja (Individualiziran ili Prilagođen redovni program)

Ljetni upisni rok

Učenik prema svojim željama govori kojim redosljedom želi prijaviti programe koji se nalaze u Mišljenju HZZ-a u Uredu državne uprave u Županiji 28. svibnja – 12 lipnja
U Uredu državne uprave unose navedene odabire u računalo 28. svibnja – 17. lipnja
Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama i unos rezultata u računalo 18. – 19. lipnja
Zatvaranje mogućnosti promjena u redosljedu odabiraRangiranje učenika prema bodovima 17. lipnja20. – 25. lipnja

Jesenski upisni rok

Učenik prema svojim željama govori kojim redosljedom želi prijaviti programe koji se nalaze u Mišljenju HZZ-a u Uredu državne uprave u Županiji 17. – 18 kolovoza
U Uredu državne uprave unose navedene odabire u računalo 19. kolovoza
Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama i unos rezultata u računalo 20. kolovoza
Zatvaranje mogućnosti promjena u redosljedu odabiraRangiranje učenika prema bodovima 19. kolovoza21. kolovoza

Što ako nismo sigurni ispunjavamo li zdravstvene zahtjeve za zanimanja za koja smo jako zainteresirani?

Učenik se može odlučiti na školovanje u zanimanju za koji zdravstveni zahtjevi nisu u potpunosti ispunjeni. Kada je učenicima s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedena zdravstvena kontraindikacija za pojedini program ne uzima se u obzir. Na primjer, Srednja škola Koprivnica za zanimanje poslovni tajnik posjeduje sredstva moderne tehnologije sa specifičnom opremom za učenike s oštećenjem vida. U tom smislu, Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija načelne je prirode, namijenjen prvotno nadležnim liječnicima kao smjernice o zdravstvenim zahtjevima odnosno zdravstvenim kontraindikacijama za pojedina zanimanja.

Gdje možemo pročitati najnovije informacije o uvjetima upisa za 2015./2016. godinu?

Prema novim promjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14), čl. 22, st. 8, Ministar je propisao Pravilnik o elementima i kriterijima upisa u srednju školu, kojeg možete pročitati ovdje. Osim toga, izdana je e-brošura o upisima (Idemo u srednju), a dostupna je ovdje. A ovdje ćete moći pregledati najnoviju Odluku o upisu učenika u 1. razred i Strukturu upisa.

Skip to content