Umjetničke škole

Obrazovne programe umjetničkog obrazovanja realiziraju:

 1. Likovne škole
 2. Glazbene škole
 3. Plesne škole

1. Likovne škole

Likovne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za likovno izražavanje.

Tijekom školovanja učenici odabiru stručna područja ovisno o sklonostima i željama.

Likovno obrazovanje izvodi se prema umjetničkom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje umjetničke škole, koje izvode programe likovne umjetnosti, svoje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada, a mogu polagati i ispite državne mature ukoliko žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Zanimanja koja se mogu steći u likovnim školama:

 1. Dizajner unutrašnje arhitekture
 2. Aranžersko-scenografski dizajner
 3. Dizajner metala
 4. Grafički dizajner
 5. Dizajner tekstila
 6. Dizajner keramike
 7. Fotografski dizajner
 8. Kiparski dizajner
 9. Slikarski dizajner
 10. Industrijski dizajner
 11. Dizajner odjeće
 12. Web dizajner
 13. Modni stilist

 2. Glazbene škole

Glazbene škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za glazbeno izražavanje. Cilj glazbenog odgojno-obrazovnog sustava je pomoću odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja obogaćivati društvo glazbenom umjetnošću.

Zadaci glazbenih škola su:

 • omogućiti stjecanje glazbenih vještina kao i cjelovit glazbeni razvoj
 • promicati glazbu putem javne djelatnosti
 • unapređivati glazbenu kulturu u sredini u kojoj škola djeluje.

Glazbeno obrazovanje izvodi se prema glazbenom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje glazbene škole imaju posebnu mogućnost: mogu pohađati samo glazbenu školu za zanimanje glazbenika ili mogu paralelno pohađati još jednu srednju školu. Ukoliko učenik pohađa samo srednju glazbenu školu, svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ukoliko želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Najveći broj učenika usporedno pohađa glazbenu školu i gimnaziju.

Tijekom školovanja učenici mogu steći sljedeća zanimanja:

 1. Glazbenik instrumentalist
 2. Glazbenik pjevač
 3. Glazbenik teorijski smjer
 4. Graditelj i restaurator glazbala

3. Plesne škole

Plesne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za plesno izražavanje. Plesno obrazovanje je umjetnički odgojno-obrazovni proces koji objedinjuje tjelesne, emotivne i intelektualne sposobnosti učenika. Tijekom školovanja razvija se umjetnička osobnost s razvijenim sposobnostima izražavanja pokretom.

Cilj obrazovanja u srednjoj plesnoj školi je osposobiti tijelo kao instrument plesnog izražavanja što podrazumijeva razvoj motoričkih, afektivnih i kognitivnih sposobnosti učenika.

Plesno obrazovanje izvodi se prema plesnom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje plesne škole imaju posebnu mogućnost: mogu pohađati samo plesnu školu za zanimanje plesač ili mogu paralelno pohađati još jednu srednju školu. Ukoliko učenik pohađa samo srednju plesnu školu, svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ukoliko želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Najveći broj učenika usporedno pohađa plesnu školu i gimnaziju.

Tijekom školovanja učenici mogu steći sljedeća zanimanja:

 1. Plesač suvremenog plesa
 2. Plesač edukacijskog smjera
 3. Scenski plesač
 4. Plesač klasičnog baleta
 5. Plesač narodnih plesova
Skip to content