Gimnazije

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole koje učenici završavaju polaganjem državne mature.

U gimnazijskim programima obrazovanja učenici razvijaju svoje interese i potrebe iz općega znanja što im prvenstveno predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Gimnazijski program obrazovanja obogaćen je izbornom i fakultativnom nastavom  te izvannastavnim aktivnostima koje škole nude sukladno svojim materijalnim i kadrovskim mogućnostima.

Pojedine gimnazije nude međunarodni program* i dvojezični program**.

Postoji pet vrsta gimnazijskih programa obrazovanja koji se razlikuju u povećanom broju sati onih predmeta koji su karakteristični za pojedinu vrstu gimnazije:

 1.  Opća gimnazija
 2. Jezična gimnazija
 3. Klasična gimnazija
 4. Prirodoslovno-matematička gimnazija
 5. Prirodoslovna gimnazija

 1. Opća gimnazija

Podrazumijeva uravnotežen odnos svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a od drugog razreda izborna nastava je obvezni dio nastavnog plana i programa.

2. Jezična gimnazija

Sadrži povećan broj sati učenja stranih jezika, a u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog od prirodoslovnih predmeta (biologija, kemija, fizika) učenici mogu birati proširene programe stranih jezika.

3. Klasična gimnazija

Podrazumijeva učenje latinskog i grčkog jezika tijekom svih četiriju godina obrazovanja.

4. Prirodoslovno-matematička gimnazija

Sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike tijekom svih četiriju godina obrazovanja, a učenicima pruža mogućnost izbora proširenog programa matematike i informatike umjesto drugoga stranog jezika.

5. Prirodoslovna gimnazija

Temelji se na uravnoteženom odnosu matematike, kemije, fizike i biologije s posebnim naglaskom na laboratorijskim vježbama, a u okviru izbornog dijela programa učenici se mogu odlučiti za učenje drugoga stranog jezika ili osnova ekologije.

_____________________________________________________________

*Međunarodni program

Međunarodni program (International Baccalaureate) je općeobrazovni program koji u dvije cjeline obuhvaća cjelokupnu srednju školu u trajanju od četiri godine:

 • Midlle Years Programme (IBMYP) koji se ostvaruje u prvom i drugom razredu
 • Diploma Programme (IBDP) koji se ostvaruje u trećem i četvrtom razredu, a poznat je i pod nazivom međunarodna matura.

Nastava u međunarodnom programu izvodi se na engleskom jeziku.

Školovanje se plaća, a nastava se izvodi u:

 • XV. gimnaziji u Zagrebu
 • Prvoj gimnaziji Varaždin u Varaždinu

**Dvojezični program

Pojedine gimnazije učenicima nude i mogućnost pohađanja dijela nastavnih predmeta, osim na hrvatskom jeziku, i na jednom od stranih jezika – engleskom, njemačkom ili francuskom.

Nastava se odvija uvijek polazeći od hrvatskog jezika uz pomoć hrvatskih udžbenika i udžbenika na stranom jeziku, ali prema hrvatskim nastavnim planovima i programima.

Dakle, učenici koji pohađaju navedeni program savladavaju isto gradivo kao i svi ostali, s tom razlikom što se nastavni sadržaji odvijaju i na jednom od tri navedena jezika.

Dvojezični program u gimnazijama provode:

 • IV. gimnazija u Zagrebu
 • X. gimnazija “Ivan Supek” u Zagrebu
 • XVI. gimnazija u Zagrebu
 • XVIII. gimnazija u Zagrebu
 • Prva gimnazija Varaždin
 • II. gimnazija Osijek

X. gimnazija “Ivan Supek” – Cambridge međunarodni centar HR006 omogućuje i stjecanje kvalifikacija iz predmeta koji se slušaju u dvojezičnom programu. Kroz dvojezičnu nastavu učenici se mogu pripremati za Cambridge kvalifikacije na IGCSE ili AS/A razini.

Skip to content