Zahtjevi zanimanja

Zahtjevi većine zanimanja

(osobine, vještine ili znanja):

 • Motiviranost/Inicijativa
 • Fleksibilnost/Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Poštenje/Integritet
 • Analitičke vještine
 • Čvrsta radna etika
 • Interpersonalne vještine
 • Marljivost
 • Znanje stranih jezika 

Zahtjevi različitih zanimanja

Agroturistički tehničar

 • Za obavljanje poslova važna je opća snalažljivost, komunikacijske i organizacijske vještine, opća tjelesna spretnost i pokretljivost, ažurnost i samostalnost u radu.

Autoelektričar

 • Autoelektričar uglavnom radi u servisnim radionicama u kojima može biti prašine, ispušnih plinova i isparavanja ulja, tj. radi u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Potrebna je pedantnost kao i uporaba zaštitnih sredstava pri rukovanju akumulatorom (zamjena, dolijevanje elektrolita), s obzirom da se radi o opasnim tvarima. Za obavljanje ovog posla potrebna je spretnost ruku i prstiju kao i uredna koordinacija pokreta. Važna je pravilna i sigurna uporaba instrumenata i alata pri samostalnom radu.

Autolimar

 • Autolimaru je potrebna uredna motorika ruku i dobar vid, jer posao zahtijeva pažljivo razlikovanje sitnijih detalja, veliku preciznost i spretnost. Neophodna je i sposobnost prostornog predočavanja skiciranih predmeta. Potrebna je tjelesna snaga i izdržljivost. Autolimar radi u zatvorenim prostorijama, u različitim položajima tijela te je izložen buci, nečistoćama i prašini, a često i štetnim plinovima. Posao je fizički zahtjevan, a moguće su i različite ozljede.

Automehaničar

 •  Sposobnost razumijevanja mehaničkih odnosa.

Automehatroničar

 • Za obavljanje poslova automehatroničara potrebna je spretnost ruku i prstiju, uredna koordinacija pokreta te sposobnost razlikovanja boja.

Cvjećar

 • Za obavljanje navedenih poslova poželjna je kreativnost i smisao za lijepo, strpljivost, ljubaznost i komunikativnost. Cvjećar treba pažljivo pratiti trendove aranžiranja i pratiti novosti i dostignuća u struci.

Dentalni tehničar

 • Važan je dobar vid na blizinu, okulomotorna koordinacija, dobro razvijena mikromotorika te sposobnost percepcije i prostornog predočavanja.

 Drvodjelski tehničar dizajner

 • Samostalnost u obavljanju i sudjelovanju u oblikovanju, projektiranju, konstruiranju i izradbi namještaja, građevne stolarije i drvne galanterije te u opremanju interijera.

Ekonomist

 • Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. Za priopćavanje rezultata provedenih analiza i istraživanja neophodne su prezentacijske vještine. Uslijed čestog rada u timu, ekonomist bi trebao biti sklon radu s ljudima i imati razvijene komunikacijske vještine.

Elektroinstalater

 •  Potrebna je psihofizička snaga i izdržljivost, dobra usklađenost pokreta s vidnim podacima. Treba biti sistematičan i precizan u radu te mora biti oprezan.

Elektromehaničar

 •  Trebao bio imati razvijenu sposobnost rješavanja tehničkih problema, prostornog predočavanja, usmjerenost na detalje, dobru spretnost ruku i prstiju, okulomotornu koordinaciju. S obzirom na sve izraženiju kompjuterizaciju sustava (klima, ventilacija) važno je poznavanje računalnih sustava i praćenje novih tehnologija u struci. U uslužnim djelatnostima poželjne su razvijene komunikacijske vještine i vještine prodaje.

 Elektroničar-mehaničar

 •  Spretnost ruku i prstiju.

 Farmaceutski tehničar

 • Potrebna je točnost i preciznost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i osjetljivijim uređajima te dobra oštrina vida.

Fizioterapeutski tehničar

 • Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji, od velike su važnosti dobre komunikacijske vještine, empatičnost, realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. Za obavljanje poslova važna je fizička izdržljivost, spretnost, razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira, glasa, izraza lica, pokreta tijela, itd.), te vještine poučavanja, vođenja i poticanja. Za posao fizioterapeuta važno je dobro zdravlje i kondicija jer zahtijeva obavljanje poslova u različitim tjelesnim položajima – stajanje, čučanje, klečanje, saginjanje, podizanje i upravljanje različitim pomagalima te pružanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja, ustajanju, kretanju i uporabi pomagala.

 Frizer

 • Treba imati dobro razvijenu motoriku i dobar vid. Potrebno je imati dobru pokretljivost i izdržljivost zbog dugotrajnog stajanja na nogama.

Glazbenik

 • Za bavljenje glazbom potreban je talent i smisao za glazbu.

Građevinski tehničar

 •  U radu je važna snalažljivost i razvijene komunikacijske vještine.

Hotelijersko-turistički tehničar

 •  Poželjno je aktivno poznavanje nekoliko stranih jezika, dobre verbalne sposobnosti, sposobnost računanja, dobra koncentracija te razvijene komunikacijske vještine. Važna je uslužnost i strpljivost u radu s ljudima. Rad se obavlja u smjenama, vikendima i blagdanima, često u noćnoj smjeni.

 Instalater grijanja i klimatizacije

 • Spretnost i usklađenost pokreta ruku, dobra tjelesna pokretljivost.

Instalater kućnih instalacija

 • Za obavljanje navedenih poslova važna su znanja iz matematičko-tehničkog područja, odgovornost i preciznost u radu. Od iznimne su važnosti spretnost i usklađenost ruku i tjelesna pokretljivost.

Komercijalist

 •  Vrlo su važne komunikacijske, prezentacijske i organizacijske vještine (naročito pregovaračke vještine), usmjerenost na ciljeve, uvjerljivost, strpljivost, snalažljivost, fleksibilnost, samostalnost i sklonost timskom radu. Obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice – kada sudjeluje na poslovnim sastancima s klijentima, stoga je poželjno posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Konobar

 •  Važna je opća tjelesna spretnost, dobro pamćenje, snalažljivost, strpljivost, ljubaznost, komunikativnost, urednost.

 Kozmetičar

 • Za obavljanje ovog posla potrebno je imati dobru sposobnost razlikovanja boja i nijansi, usklađen rad ruku i prstiju, a za precizan rad i sposobnost razlikovanja dodirom. Također, potrebne su razvijene organizacijske i komunikacijske vještine u radu s klijentima.

Medicinska sestra/tehničar

 •  Potrebne su psihofizička snaga i izdržljivost, empatija i razvijene komunikacijske vještine. Temeljitost, pouzdanost, brzina i sabranost pri donošenju odluka, motivacija za rješavanje problema, brižan odnos prema bolesnicima i veliki interes za rad s ljudima su vrlo važni. S obzirom na zahtjevne uvjete rada, prisutnost povećane opasnosti od ozljeda i visoku razinu odgovornosti, potrebna je emocionalna zrelost i stabilnost te otpornost na stres.

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 • Potrebno je poznavanje mehaničkih i tehničkih odnosa kako bi uspješno rješavao probleme u radu strojeva. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost i usklađenost prstiju i ruku. Najčešće radi u zatvorenim servisima, a ponekad i na otvorenom. U vrijeme sezonskih radova, često radi i prekovremeno.

Mesar

 • Potrebna je barem prosječna tjelesna snaga i emocionalna stabilnost.

Monter suhe gradnje

 • Za obavljanje ovog posla potrebna je opća tjelesna snaga i izdržljivost, zadovoljavajuća usklađenost vidnih informacija i rada ruku, preciznost i snalažljivost te osjećaj za funkcionalnost, sklad i lijep izgled prostora. Monter posao obavlja stojeći, često mijenja položaj tijela, okreće se, prigiba, penje ili čuči.

Pomoćni bravar

 • Spretnost, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za rješavanje tehničkih problema.

Pomoćni vrtlar

 • Izdržljivost za rad u nepovoljnim uvjetima (hladnoća ili vrućina), cjelodnevno stajanje te poslove za koje je potrebna fizička snaga.

Prodavač

 •  Potrebna je komunikativnost, snalažljivost, spretnost te dobro snalaženje u računskim operacijama.

 Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije

 • Potrebna je tjelesna snaga i izdržljivost, pokretljivost tijela, spretnost ruku i prstiju. Nužna je sposobnost rješavanja tehničkih problema, strpljivost i točnost.

Rukovatelj prehrambenim strojevima

 • Za obavljanje poslova ovoga zanimanja važna je dobro razvijena motorika i emotivna stabilnost.

Soboslikar-ličilac

 • Za obavljanje poslova potrebna je prosječna tjelesna snaga i izdržljivost. Potrebna je uredna motorika, prosječan vid uz vrlo dobro razlikovanje boja i svjetlina. Poželjan je smisao za estetiku.

Stolar

 • Važna je razvijena mikromotorika, sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa te dobra koordinacija vida i pokreta.

Strojobravar

 • Za posao strojobravara potrebna je spretnost ruku i prstiju, uredan vid, sposobnost razlikovanja detalja, dobra okulomotorna koordinacija (koordinirani rad ruku i očiju), sposobnost prostornog predočavanja, smisao za rješavanje tehničkih problema, te prosječna tjelesna snaga i izdržljivost. Posao se obavlja u zatvorenim prostorima, ali i na otvorenom u svim klimatskim uvjetima, katkad u tijesnim prostorima, na visini, uz izloženost buci i vibracijama. Radi se u stojećem, ponekad pognutom ili klečećem položaju tijela uz povremeno dizanje teških tereta.

Tehničar cestovnog prometa

 • Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost, snalažljivost, dobre organizacijske sposobnosti, savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. Poželjno je da bude smirena i staložena osoba, otporna na stres.

Tehničar za mehatroniku

 • Za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu, razvijena pokretljivost i usklađenost ruku i prstiju, sposobnost razlikovanja boja.

Tehničar nutricionist

 • Vrlo je važna komunikativnost, urednost i pedantnost u radu kao i razvijen osjećaj odgovornosti. Trebaju imati razvijena osjetila njuha i okusa.

Tehničar za računalstvo

 • Važno je stalno stručno usavršavanje. Ovi poslovi zahtjevaju dobar vid na blizinu, sposobnost poslovnog predočavanja i spretnost prstiju pri rukovanju sitnim djelovima. Ujedno je poželjna i sposobnost rješavanja tehničkih problema, urednost i savjesnost u radu.

Tesar

 • Tjelesna snaga i izdržljivost kao i spretnost ruku i prstiju također su vrlo važni u radu. Strah od visine i emocionalna nestabilnost mogu onemogućiti obavljanje poslova ovog zanimanja.

Tokar

 • Za obavljanje poslova potrebna je spretnost ruku i prstiju, te razvijena okulomotorna koordinacija. Sposobnost prostornog predočavanja i procjene dimenzija predmeta potrebni su za obavljanje poslova tokara. Obzirom na rukovanje strojevima na kojima je mogućnost ozljede velika, važna je emocionalna stabilnost i sposobnost održavanja usmjerene pozornosti. Također, važan je uredan vid i sluh, razvijena mikromotorika, sposobnost prostornog predočavanja, strpljivost, pedantnost u radu te sposobnost koncentracije.

Turističko-hotelijerski komercijalist

 • Zbog prirode posla i čestog putovanja, komercijalisti najčešće rade više od 40 sati na tjedan, no prednost je mogućnost samostalnog određivanja ritma rada. Za obavljanje ovih poslova potrebna je komunikativnost, dobro znanje stranih jezika, razvijena opća kultura i razvijene organizacijske sposobnosti. Također je poželjna osobina kreativnosti u obavljanju prezentacijskih i promotivnih poslova i aktivnosti.

Upravni referent

 • Potrebne su dobro razvijene komunikacijske vještine uslijed svakodnevne komunikacije s različitim korisnicima. Rad se uglavnom provodi u sjedećem položaju koristeći osobno računalo i ostalu uredsku opremu.

Veterinarski tehničar

 • Posao veterinarskog tehničara je fizički zahtjevan, a postoji i opasnost od ozljeda (ugrizi, ogrebotine, udarci) i zaraze. Za obavljanje poslova neophodna je motorička spretnost ruku i prstiju. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili ne podnose krv.

Vodoinstalater

 • Potrebna je spretnost ruku i prstiju, dobra opća tjelesna pokretljivost.

Vozač motornog vozila

 • Vozač mora imati vrlo dobre senzorne, mentalne i psihomotorne sposobnosti. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost.

Zavarivač

 • Potrebna je tjelesna snaga i izdržljivost i emotivna stabilnost.

Zdravstveno-laboratorijski tehničar

 • U radu treba biti savjestan, odgovoran i koncentriran jer propusti u smislu netočnih rezultata i zamjene uzoraka mogu imati ozbiljne posljedice. Spretan rad rukama i prstima zbog vađenja krvi.

Zidar

 • Za obavljanje navedenih poslova važna je tjelesna snaga i izdržljivost, psihomotorna spretnost i uredno opće zdravstveno stanje. Treba imati dobar osjećaj za ravnotežu. Strah od visine može onemogućiti obavljanje poslova ovog zanimanja.

 

Mali profesionalni rječnik pojmova

Skip to content