Rječnik

Mali profesionalni rječnik

analitičke vještine  – sklonost traženja veze, uzroka i posljedice i zaključivanja pomoću raščlanjivanja neke cjeline

ažurno – točno, uredno, pravovremeno

CNC operaterComputer Numerical Control – CNC, upravlja strojevima uz pomoć kompjuterske tehnologije.

ekstrovertiran – osoba koja je otvorena prema drugim ljudima, uživa u društvu, voli biti u centru pažnje, ne voli biti sama

empatičnost – sposobnost razumijevanja emocija drugih ljudi i načina kako reagirati na opažene emocije

emocionalna zrelost – sposobnost kontroliranja vlastitih emocija

emocionalna stabilnost – komponenta emocionalne zrelosti; sposobnost da se primjereno emocionalno reagira u nekoj situaciji

estetika – učenje o lijepom (kao vrijednom) u umjestnosti; smisao i bit umjetničkoga

fleksibilnost – prilagodljivost

funkcionalanost – djelotvornost

interpersonalne vještine – međuljudske vještine, socijalne vještine; sposobnost prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspješno nose sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života

introvertiran – osoba koja voli osamu i aktivnosti koje ne uključuje druge ljude (na primjer radije čita knjigu nego izlazi s prijateljima)

komunikacijske vještine, komunikativnost  – vještine u ophođenju i sporazumijevanju s drugim ljudima

konstruirati – sastaviti, izumiti

koordinacija – usklađenost

mentalno – psihičko

mikromotorika – detaljna motorika („fina“ motorika)

motorika — sposobnost izvođenja pokreta i suvislih kretnji

neverbalna komunikacija – ona koja se odvija bez riječi, a uključuje: izraz lica, ton glasa, geste, položaj tijela, dodir, pogled. Njome uglavnom prenosimo stavove i emocije.

odgovornost – savjesno, valjano obavljanje dužnosti; preuzimanje obveze i dužnosti u obavljanju posla

okulomotorna koordinacija – usklađenost pokreta očiju i ruku

pedantnost – slično temeljitosti i sistematičnosti

percepcija – opažanje ili stvaranje predodžbi

pouzdanost – kad smo u nekog sigurni, kad u nekog vjerujemo

pregovaračke vještine – vještine iznošenja različitih stavova radi usklađivanja i nalaženja onoga što je u zajedničkom interesu.

prezentacijske vještine – umijeće predstavljanja sebe, svog rada ili nekog uratka (na primjer, plakata, projekta, itd.)

promotivni poslovi – poslovi kojima se stvara svijest o postojanju neke robe na tržištu, izazivanje interesa za nju, razvijanje sklonosti potrošača za nju.

psihofizičko – psihička i fizička komponenta neke osobe

psihomotorno – psihomotorne sposobnosti se ogledaju u brzini, spretnosti i točnosti izvođenja pokreta i obavljanju nekih radnji

referent– službenik koji je zadužen za praćenje nekog područja i za izvještavanje o njemu

sabranost – usredotočenost, prisebnost

savjesnost – odgovornost

senzorno – osjetilno (informacije iz naših osjetila za vid, sluh, njuh, kretanje, dodir, okus…)

sistematično – sređivati na određeni način (po nekom sistemu)

sistematičan – pregledan, sustavan

stabilnost – postojanost

temeljitost – raditi sve od temelja, ulaziti u pojedinosti, sistematičnost

verbalna sposobnost – sposobnost govornog razumijevanja i izražavanja

Skip to content