Author Archive

Šumarski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Tehnička škola Virovitica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, kemija, (biologija?).

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:               Bavi se uzgojem, zaštitom, uređivanjem i iskorištavanjem šuma. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. Pri radu se služi različitim mjernim i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). Ujedno brine o zaštiti šuma, održavanju alata i strojeva, vodi evidenciju i statistiku izvršenih radova, te obavlja opažanja u svrhu zaštite šuma. Posao obavlja u prirodi, u različitim vremenskim prilikama i uvjetima. Uključuje povremeno podizanje težih tereta i izloženost buci i vibracijama, duže stajanje i hodanje. Treba imati prosječnu tjelesnu snagu i izdržljivost, uredne osjetilne organe i funkcije (vid, sluh, tjelesna postura i ravnoteža). Pri radu je važna savjesnost, samostalnost, sposobnost rješavanja problema te pravovremeno otkrivanje i sprečavanje opasnosti. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi i sl. stoga je vrlo važno pridržavati se propisa koji se odnose na zaštitu na radu. 

 

 

zanimanja_povratak

Strojarski računalni tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:                         Tehnička škola Virovitica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: Hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, kemija, (tehnička kultura?).

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:   Strojarski računalni tehničar bavi se poslovima vezanim uz konstruiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata, strojeva i postrojenja. Može raditi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Strojarski računalni tehničar skicira i proračunava različite elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja služi se računalom i odgovarajućim programskim paketima. Planira materijale, odabire alate i strojeve, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obrade, redoslijed postupaka, normative materijala, vrijeme izrade i metode kontrole. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida, jer se radi na računalnom zaslonu pa se eventualni problemi s vidom mogu pogoršati. Kad se radi u pogonu, postoji opasnost od ozljeđivanja, električne energije, izloženosti utjecaju buke, prašine i isparavanju para i plinova te mogućih alergijskih reakcija na djelovanja tvari s kojima se dolazi u dodir prilikom obavljanja poslova i radnih zadataka. Većinom radi u zatvorenom prostoru sobne temperature i vlažnosti zraka. Osim operativnih poslova na održavanju i vođenju proizvodnje pri kojima je potrebna tjelesna pokretljivost i rad u stojećem položaju, poslovi se obavljaju sjedeći u najvećem djelu radnog vremena.

zanimanja_povratak

Pomoćni cvjećar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Prijave i upis putem Ureda državne uprave

Opis:               Pomoćni cvjećar obavlja pomoćne poslove vezane za uzgoj, pravilnu njegu i zaštitu cvijeća. Aranžira i pomaže pri aranžiranju i uređenju prostora, okućnica, cvjetnjaka, travnjaka i sl. Školovanje za ovo zanimanje preporuča se onima koji vole prirodu i cvijeće. Pomoćni cvjećari mogu se zaposliti u cvjećarnici i vrtlarskoj proizvodnji.

 

zanimanja_povratak

Pivar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:   Pivar se bavi proizvodnjom piva. Priprema sirovine i pomoćna sredstava nužna za proizvodnju piva (slad, ječam, kvas, hmelj) i puni gotovo pivo u odgovarajuću ambalažu.

zanimanja_povratak

Elektromonter

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:   Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja, električnih mreža i elektroinstalacija. Radi i na postavljanju strojeva, transformatora, mjerno-regulacijskih naponskih vodova, visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. Vrši izvedbu nadzemne mreže – izbor odgovarajućih stupova, skladištenje i transport stupova do mjesta postavljanja, polaganje uzemljenja i namještanje vodova za uzemljenje.

zanimanja_povratak

Dodatni bodovi

Natjecanje u znanju

REZULATAT DRŽAVNOG ILI MEĐUNARODNOG NATJECANJA U ZNANJU DODATNI BODOVI
1. , 2. ili 3. osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja Izravan upis
1. osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja 4 razreda osnovnog obrazovanja 3 boda
2. osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja  4… 2 boda
3. osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja 4… 1 bod

Natjecanje u sportu

REZULTAT DRŽAVNOG SPORTSKOG NATJECANJA (samo ŠŠK) DODATNI BODOVI
1. osvojeno mjesto kao članovi ekipe 3 boda
2. osvojeno mjesto kao članovi ekipe 2 boda
3. osvojeno mjesto kao članovi ekipe 1 bod

Otežani uvjeti obrazovanja

Otežani uvjeti obrazovanja Olakšice ili dodatni bodovi
Djeca s teškoćama u razvoju Izravan upis
Djeca sa zdravstvenim teškoćama 1 bod
Djeca koja žive u nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim uvjetima 1 bod
Djeca pripadnici romske nacionalne manjine 1 bod

Zajednički bodovi

Opći uspjeh (na dvije decimale)

Predmeti

5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno
Prosjek ocjena 3,00 3,00 3,00 3,00 12
1.  Hrvatski jezik 3 3 6
2.  Matematika 3 3 6
3.  Prvi strani jezik 3 3 6
1. Određen predmet 3 3 6
2. Određen predmet 3 3 6
3. Nepoznat predmet (određuje srednja škola) 3 3 6
Ukupno 48

PRIJAVE OD KUĆE

PRIJAVE OD KUĆE!

(ako nemate kod kuće internet, može i u školi)

 www.upisi.hr

od_kuce

Zidar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja  u stabilnu konstrukciju. Postavlja temelje, gradi zidove, stupove, stropove, mostove, betonira ceste, tunele i sl. Također postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove. Posao obavlja u svim vremenskim prilikama – na vjetru, propuhu, hladnoći, kiši, suncu i vrućini, a ponekad i u vodi. Posao uključuje zidanje – slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala, te njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Zidar obavlja i druge poslove: postavlja hidroizolaciju, okvire za prozore i vrata i sl. Može raditi na visokogradnji, niskogradnji ili hidrogradnji. Najčešće radi na gradilištu ili u pogonima za proizvodnju građevinskih proizvoda i montažnih elemenata.

zanimanja_povratak

Vozač motornog vozila

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Tehnička škola Daruvar, Strukovna škola Đurđevac

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom  prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.

zanimanja_povratak

Skip to content