Šumarski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Tehnička škola Virovitica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, kemija, (biologija?).

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:               Bavi se uzgojem, zaštitom, uređivanjem i iskorištavanjem šuma. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. Pri radu se služi različitim mjernim i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). Ujedno brine o zaštiti šuma, održavanju alata i strojeva, vodi evidenciju i statistiku izvršenih radova, te obavlja opažanja u svrhu zaštite šuma. Posao obavlja u prirodi, u različitim vremenskim prilikama i uvjetima. Uključuje povremeno podizanje težih tereta i izloženost buci i vibracijama, duže stajanje i hodanje. Treba imati prosječnu tjelesnu snagu i izdržljivost, uredne osjetilne organe i funkcije (vid, sluh, tjelesna postura i ravnoteža). Pri radu je važna savjesnost, samostalnost, sposobnost rješavanja problema te pravovremeno otkrivanje i sprečavanje opasnosti. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi i sl. stoga je vrlo važno pridržavati se propisa koji se odnose na zaštitu na radu. 

 

 

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Skip to content