Archive for the Category » Uncategorized «

Vodoinstalater

zanimanja_povratak

  • Trajanje:         3 godineŠkole:             Obrtnička škola Koprivnica

    Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

    Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

    Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

    Opis:               Izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija, poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadnih voda. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.  

zanimanja_povratak

Veterinarski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Srednja gospodarska škola Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, kemija, (geografija?).

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja sve tehničke poslove preventive zaraznih i invazivnih bolesti, pripremu i primjenu lijekova i cjepiva prema uputi i pod nadzorom veterinara, sudjeluje u izvođenju laboratorijsko dijagnostičkih postupaka, pružanju skrbi životinjama ,održava prostor za pretrage i zahvate na životinjama, sudjeluje u pružanju prve pomoći životinjama, pripremi pribora i instrumenata za kirurške zahvate ,asistira veterinaru prilikom kirurških zahvata, davanja anestezije, priprema životinje za radiografska snimanja,, njeguje bolesne životinje., izvodi umjetno osjemenjivanje i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova i sl.) Brine o higijenskom održavanju objekata i vozila za prijevoz životinja. Samostalno obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Veterinarski tehničar može raditi u timu s njegovateljem životinja i veterinarskim bolničarima čiji posao on organizira i kontrolira.

zanimanja_povratak

Upravni referent

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Srednja škola Koprivnica, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, geografija, tehnička kultura.

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:               Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Upućuje stranke na to koje sve dokumente trebaju donijeti na uvid i koje sve obrasce trebaju ispuniti kako bi dobili traženi dokument, zatim priprema tražene dokumente i o tome vodi evidenciju. Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Ono što je svima zajedničko jest kombinacija obrade dokumenata i rada sa strankama, te komunikacija s različitim ustanovama i poduzećima.

zanimanja_povratak

Turističko-hoteljerski komercijalist

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz:

Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, geografija, biologija
Srednja škola „August Šenoa“

Garešnica

 

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, geografija, tehnička kultura

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:                           Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Može obavljati visoke organizacijske i tehnološki zahtjevne poslove u hotelu, odjelu hrane i pića, odnosno cjelokupnom hotelu, visokokategoriziranim restoranima, pansionima i sl. Zbog prirode posla i čestog putovanja, komercijalisti najčešće rade više od 40 sati na tjedan, no prednost je mogućnost samostalnog određivanja ritma rada.

zanimanja_povratak

Tesar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Izrađuje, montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. Montira skele i radne platforme, oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja, drvena stubišta i ostale drvene objekte (manje drvene kuće i sl.). Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode, vlage i vremenskih utjecaja. Također, obavlja i sanacijske radove kao što je popravak i održavanje drvenih konstrukcija. Važno je znanje o svojstvima i strukturi različitih materijala – prije svega drveta i drugih građevinskih materijala s kojima se susreće u radu (opeka, mort, beton, veziva za drvo, boje, lakovi i dr.). Treba poznavati građevne konstrukcije, projektnu dokumentaciju i ostale elemente u građevini – temelje, izolacije, stropne konstrukcije, stubišta i dr.

zanimanja_povratak

Tehničar za računalstvo

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Tehnička škola Bjelovar, Tehnička škola Daruvar, Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje, Obrtnička škola Koprivnica, Strukovna škola Đurđevac

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, kemija.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:   Sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje, te priprema i pomoćni materijal (vodove za priključak, ispravljače i sl.). Tehničar za računalstvo održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala, npr. proširenjem memorije, spajanjem modema i sl. Za održavanje računalnih uređaja nužna su stručna znanja iz elektrotehnike i ostalih tehničkih područja – tehničko crtanje i dokumentiranje, osnove elektrotehnike, elektrotehnički materijali i komponente, mjerenja u elektrotehnici te finomehanička tehnika. Važno je stalno stručno usavršavanje.

zanimanja_povratak

Tehničar nutricionist

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Srednja škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, kemija, (tehnički?).

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:               Educira i savjetuje različite dobne i druge skupine o pravilnoj i zdravoj prehrani kako u cilju unapređenja i/ili očuvanja zdravlja, što uključuje i izrađivanje plana prehrane određenih skupina (npr. sportaša, osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i dr.). Tehničar nutricionist poznaje svojstva prehrambenih namirnica, načela i specifičnosti prehrane različitih dobnih skupina (djece, mladih, starijih osoba). Također sudjeluje u procesu proizvodnje i pripreme različitih vrsta hrane, dijetetskih proizvoda i proizvoda koji sadrže veću biološku vrijednost te vrši kontrolu kakvoće hrane i mikrobiološke ispravnosti namirnica. Ujedno trebaju poznavati strukture i funkcije ljudskog tijela, kemiju, biokemiju i biologiju kako bi mogli primijeniti te spoznaje na poboljšavanje zdravlja ljudi.

zanimanja_povratak

Tehničar za mehatroniku

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Strukovna škola Đurđevac, Tehnička škola Daruvar

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, kemija.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:                           Projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti, digitalno upravljani strojevi, automatski vođena vozila, elektroničke kamere, telefaks uređaji, fotokopirni strojevi, avio-uređaji i dr. Bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređaj uz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA). Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja.

zanimanja_povratak

Tehničar cestovnog prometa

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Srednja škola Čazma, Tehnička škola Daruvar

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz:

Srednja škola Čazma hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, geografija
Tehnička škola Daruvar hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, kemija

 

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:               Prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Također sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. Ovisno o mjestu rada, vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta, organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta, vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka, statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. U radu koristi prilagođene računalne programe, prometne i cestovne karte.

zanimanja_povratak

Strojobravar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Srednja škola Čazma, Strukovna škola Đurđevac, Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Obrtnička škola Koprivnica, Srednja škola Vrbovec

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Sastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost. Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkad ih i samostalno izrađuje. Prema planu održavanja, strojeve ponekad djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj.

zanimanja_povratak

Skip to content