Veterinarski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Srednja gospodarska škola Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, kemija, (geografija?).

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja sve tehničke poslove preventive zaraznih i invazivnih bolesti, pripremu i primjenu lijekova i cjepiva prema uputi i pod nadzorom veterinara, sudjeluje u izvođenju laboratorijsko dijagnostičkih postupaka, pružanju skrbi životinjama ,održava prostor za pretrage i zahvate na životinjama, sudjeluje u pružanju prve pomoći životinjama, pripremi pribora i instrumenata za kirurške zahvate ,asistira veterinaru prilikom kirurških zahvata, davanja anestezije, priprema životinje za radiografska snimanja,, njeguje bolesne životinje., izvodi umjetno osjemenjivanje i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova i sl.) Brine o higijenskom održavanju objekata i vozila za prijevoz životinja. Samostalno obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Veterinarski tehničar može raditi u timu s njegovateljem životinja i veterinarskim bolničarima čiji posao on organizira i kontrolira.

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.