Veterinarski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Srednja gospodarska škola Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, kemija, (geografija?).

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja sve tehničke poslove preventive zaraznih i invazivnih bolesti, pripremu i primjenu lijekova i cjepiva prema uputi i pod nadzorom veterinara, sudjeluje u izvođenju laboratorijsko dijagnostičkih postupaka, pružanju skrbi životinjama ,održava prostor za pretrage i zahvate na životinjama, sudjeluje u pružanju prve pomoći životinjama, pripremi pribora i instrumenata za kirurške zahvate ,asistira veterinaru prilikom kirurških zahvata, davanja anestezije, priprema životinje za radiografska snimanja,, njeguje bolesne životinje., izvodi umjetno osjemenjivanje i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova i sl.) Brine o higijenskom održavanju objekata i vozila za prijevoz životinja. Samostalno obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Veterinarski tehničar može raditi u timu s njegovateljem životinja i veterinarskim bolničarima čiji posao on organizira i kontrolira.

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Skip to content