Archive for » 22 lipnja, 2015 «

Šumarski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Tehnička škola Virovitica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, kemija, (biologija?).

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:               Bavi se uzgojem, zaštitom, uređivanjem i iskorištavanjem šuma. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. Pri radu se služi različitim mjernim i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). Ujedno brine o zaštiti šuma, održavanju alata i strojeva, vodi evidenciju i statistiku izvršenih radova, te obavlja opažanja u svrhu zaštite šuma. Posao obavlja u prirodi, u različitim vremenskim prilikama i uvjetima. Uključuje povremeno podizanje težih tereta i izloženost buci i vibracijama, duže stajanje i hodanje. Treba imati prosječnu tjelesnu snagu i izdržljivost, uredne osjetilne organe i funkcije (vid, sluh, tjelesna postura i ravnoteža). Pri radu je važna savjesnost, samostalnost, sposobnost rješavanja problema te pravovremeno otkrivanje i sprečavanje opasnosti. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi i sl. stoga je vrlo važno pridržavati se propisa koji se odnose na zaštitu na radu. 

 

 

zanimanja_povratak

Strojarski računalni tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:                         Tehnička škola Virovitica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: Hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, kemija, (tehnička kultura?).

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:   Strojarski računalni tehničar bavi se poslovima vezanim uz konstruiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata, strojeva i postrojenja. Može raditi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Strojarski računalni tehničar skicira i proračunava različite elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja služi se računalom i odgovarajućim programskim paketima. Planira materijale, odabire alate i strojeve, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obrade, redoslijed postupaka, normative materijala, vrijeme izrade i metode kontrole. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida, jer se radi na računalnom zaslonu pa se eventualni problemi s vidom mogu pogoršati. Kad se radi u pogonu, postoji opasnost od ozljeđivanja, električne energije, izloženosti utjecaju buke, prašine i isparavanju para i plinova te mogućih alergijskih reakcija na djelovanja tvari s kojima se dolazi u dodir prilikom obavljanja poslova i radnih zadataka. Većinom radi u zatvorenom prostoru sobne temperature i vlažnosti zraka. Osim operativnih poslova na održavanju i vođenju proizvodnje pri kojima je potrebna tjelesna pokretljivost i rad u stojećem položaju, poslovi se obavljaju sjedeći u najvećem djelu radnog vremena.

zanimanja_povratak

Pomoćni cvjećar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Prijave i upis putem Ureda državne uprave

Opis:               Pomoćni cvjećar obavlja pomoćne poslove vezane za uzgoj, pravilnu njegu i zaštitu cvijeća. Aranžira i pomaže pri aranžiranju i uređenju prostora, okućnica, cvjetnjaka, travnjaka i sl. Školovanje za ovo zanimanje preporuča se onima koji vole prirodu i cvijeće. Pomoćni cvjećari mogu se zaposliti u cvjećarnici i vrtlarskoj proizvodnji.

 

zanimanja_povratak

Pivar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:   Pivar se bavi proizvodnjom piva. Priprema sirovine i pomoćna sredstava nužna za proizvodnju piva (slad, ječam, kvas, hmelj) i puni gotovo pivo u odgovarajuću ambalažu.

zanimanja_povratak

Skip to content