Archive for » veljača, 2015 «

Dodatni bodovi

Natjecanje u znanju

REZULATAT DRŽAVNOG ILI MEĐUNARODNOG NATJECANJA U ZNANJU DODATNI BODOVI
1. , 2. ili 3. osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja Izravan upis
1. osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja 4 razreda osnovnog obrazovanja 3 boda
2. osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja  4… 2 boda
3. osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja 4… 1 bod

Natjecanje u sportu

REZULTAT DRŽAVNOG SPORTSKOG NATJECANJA (samo ŠŠK) DODATNI BODOVI
1. osvojeno mjesto kao članovi ekipe 3 boda
2. osvojeno mjesto kao članovi ekipe 2 boda
3. osvojeno mjesto kao članovi ekipe 1 bod

Otežani uvjeti obrazovanja

Otežani uvjeti obrazovanja Olakšice ili dodatni bodovi
Djeca s teškoćama u razvoju Izravan upis
Djeca sa zdravstvenim teškoćama 1 bod
Djeca koja žive u nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim uvjetima 1 bod
Djeca pripadnici romske nacionalne manjine 1 bod

Zajednički bodovi

Opći uspjeh (na dvije decimale)

Predmeti

5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno
Prosjek ocjena 3,00 3,00 3,00 3,00 12
1.  Hrvatski jezik 3 3 6
2.  Matematika 3 3 6
3.  Prvi strani jezik 3 3 6
1. Određen predmet 3 3 6
2. Određen predmet 3 3 6
3. Nepoznat predmet (određuje srednja škola) 3 3 6
Ukupno 48

PRIJAVE OD KUĆE

PRIJAVE OD KUĆE!

(ako nemate kod kuće internet, može i u školi)

 www.upisi.hr

od_kuce

Zidar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja  u stabilnu konstrukciju. Postavlja temelje, gradi zidove, stupove, stropove, mostove, betonira ceste, tunele i sl. Također postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove. Posao obavlja u svim vremenskim prilikama – na vjetru, propuhu, hladnoći, kiši, suncu i vrućini, a ponekad i u vodi. Posao uključuje zidanje – slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala, te njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Zidar obavlja i druge poslove: postavlja hidroizolaciju, okvire za prozore i vrata i sl. Može raditi na visokogradnji, niskogradnji ili hidrogradnji. Najčešće radi na gradilištu ili u pogonima za proizvodnju građevinskih proizvoda i montažnih elemenata.

zanimanja_povratak

Vozač motornog vozila

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Tehnička škola Daruvar, Strukovna škola Đurđevac

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom  prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.

zanimanja_povratak

Vodoinstalater

zanimanja_povratak

  • Trajanje:         3 godineŠkole:             Obrtnička škola Koprivnica

    Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

    Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

    Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

    Opis:               Izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija, poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadnih voda. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.  

zanimanja_povratak

Veterinarski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Srednja gospodarska škola Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, kemija, (geografija?).

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja sve tehničke poslove preventive zaraznih i invazivnih bolesti, pripremu i primjenu lijekova i cjepiva prema uputi i pod nadzorom veterinara, sudjeluje u izvođenju laboratorijsko dijagnostičkih postupaka, pružanju skrbi životinjama ,održava prostor za pretrage i zahvate na životinjama, sudjeluje u pružanju prve pomoći životinjama, pripremi pribora i instrumenata za kirurške zahvate ,asistira veterinaru prilikom kirurških zahvata, davanja anestezije, priprema životinje za radiografska snimanja,, njeguje bolesne životinje., izvodi umjetno osjemenjivanje i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova i sl.) Brine o higijenskom održavanju objekata i vozila za prijevoz životinja. Samostalno obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Veterinarski tehničar može raditi u timu s njegovateljem životinja i veterinarskim bolničarima čiji posao on organizira i kontrolira.

zanimanja_povratak

Upravni referent

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Srednja škola Koprivnica, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, geografija, tehnička kultura.

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:               Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Upućuje stranke na to koje sve dokumente trebaju donijeti na uvid i koje sve obrasce trebaju ispuniti kako bi dobili traženi dokument, zatim priprema tražene dokumente i o tome vodi evidenciju. Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Ono što je svima zajedničko jest kombinacija obrade dokumenata i rada sa strankama, te komunikacija s različitim ustanovama i poduzećima.

zanimanja_povratak

Turističko-hoteljerski komercijalist

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz:

Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, geografija, biologija
Srednja škola „August Šenoa“

Garešnica

 

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, geografija, tehnička kultura

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:                           Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Može obavljati visoke organizacijske i tehnološki zahtjevne poslove u hotelu, odjelu hrane i pića, odnosno cjelokupnom hotelu, visokokategoriziranim restoranima, pansionima i sl. Zbog prirode posla i čestog putovanja, komercijalisti najčešće rade više od 40 sati na tjedan, no prednost je mogućnost samostalnog određivanja ritma rada.

zanimanja_povratak

Tesar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Izrađuje, montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. Montira skele i radne platforme, oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja, drvena stubišta i ostale drvene objekte (manje drvene kuće i sl.). Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode, vlage i vremenskih utjecaja. Također, obavlja i sanacijske radove kao što je popravak i održavanje drvenih konstrukcija. Važno je znanje o svojstvima i strukturi različitih materijala – prije svega drveta i drugih građevinskih materijala s kojima se susreće u radu (opeka, mort, beton, veziva za drvo, boje, lakovi i dr.). Treba poznavati građevne konstrukcije, projektnu dokumentaciju i ostale elemente u građevini – temelje, izolacije, stropne konstrukcije, stubišta i dr.

zanimanja_povratak

Skip to content