Archive for » 12 veljače, 2015 «

CNC operater

zanimanja_povratak

CNC operater

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Bjelovar, Srednja škola Vrbovec

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

zanimanja_povratak

Automehatroničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale, zbroj ocjena  7. i 8. razreda iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:                           Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. Održava, servisira i otklanja kvar na mehaničkim, električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila, popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila. Pri redovitom održavanju vozila, automehatroničar zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinih mehanizama, kontrolira elektroinstalacije, mijenja i podešava svjetlosna tijela, mijenja potrošene dijelove. Pri sveobuhvatnom servisu pregledava i rastavlja sve sklopove, čisti pojedine dijelove, provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar.

zanimanja_povratak

Automehaničar

zanimanja_povratak

Trajanje :        3 godine

Škole:             Obrtnička škola Bjelovar, Srednja škola Čazma, Tehnička škola Daruvar, Obrtnička škola Koprivnica, Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Strukovna škola Đurđevac, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Srednja škola Vrbovec

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.

zanimanja_povratak

Autolimar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Obrtnička škola u Bjelovaru, Srednja škola Vrbovec, Srednja škola u Čazmi,

Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale, zbroj ocjena  7. i 8. razreda iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija, teretnih vozila, autobusa, prikolica i dr. te radi na poslovima njihove montaže i demontaže. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi, ugradnji, ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. Autolimar u servisima popravlja oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuje novima. Također održava i priključuje noseće dijelove prikolica te vrši zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije.

zanimanja_povratak

Autolakirer

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Obrtnička škola u Bjelovaru

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale, zbroj ocjena  7. i 8. razreda iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja poslove zaštite, lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili, metalni namještaj, različita kućišta i drugo. Čisti podlogu od prljavštine i korozije, priprema je za bojanje te potom nanosi boju koju nakon sušenja brusi i polira. Podlogu priprema različitim postupcima (struganjem stare boje, brušenjem, čišćenjem, kitanjem, izravnavanjem i dr.), a boje i lakove nanosi uranjanjem ili pomoću različitih kistova, četki i prskalica. Osim različitih vrsta boja i lakova često upotrebljava različite kemikalije i otapala. Radi u zatvorenom prostoru, s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu. Tijekom rada nosi zaštitnu radnu odjeću, kapu i masku kako bi se zaštitio od štetnog utjecaja boja, lakova i kemikalija. Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama, ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji, brodogradnji, te u zanatskim radionicama. Obavljanje navedenih poslova zahtijeva spretnost, dobar vid i razlikovanje boja.

zanimanja_povratak

Agroturistički tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:                         Ekonomska i turistička škola Daruvar, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale

Zbroj ocjena  7. i 8. razreda iz:

Ekonomska i turistička škola Daruvar hrvatski jezik, matematika, strani jezik,

biologija, geografija,  tehnička kultura

Srednja škola Stjepana

Sulimanca Pitomača

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, geografija, likovna kultura

 

Potvrde:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:                    Agroturistički tehničar obavlja poslove iz područja agronomije, ugostiteljstva i turizma. Primarno se bavi uzgojem biljaka i domaćih životinja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ekološki prihvatljiv način poštujući regionalnu tradiciju.  Primjenjuje vještine hortikulturnog dizajniranja agroturističkog gospodarstva te uređenja gospodarstva uzgojem tradicijskog cvijeća, ukrasnog drveća, grmlja, voćaka i travnjaka.  Primjenjuje vještine u pripremanju i posluživanju hrane na vlastitom gospodarstvu njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje posluživanja. Agroturistički tehničar organizira javno- edukativna događanja u svrhu promicanja vlastitog gospodarstva kao i prirodnih ljepota te kulturno povijesnu baštinu određene regije.

zanimanja_povratak

Skip to content