Archive for » 13 veljače, 2015 «

Građevinski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Tehnička škola Bjelovar

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, kemija.

Potvrda:         Liječnička potvrda medicine rada

Opis:               Sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata, dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja, pripreme, projektiranja i izgradnje cesta, pruga, zračnih luka, mostova i sl. Građevinski se tehničari/ke bave i pripremom i organizacijom proizvodnje, odnosno planiranjem, analizama i izradom kalkulacija, ili pak razrađivanjem nacrta. Na temelju idejnog projekta građevine planiraju sve pojedinosti izvedbe – određuju redoslijed i dinamiku izvođenja radova, broj potrebnih radnika/ica, količinu građevinskog materijala, te daju precizne upute majstorima/icama različitih struka koji rade na izgradnji objekta.

zanimanja_povratak

Glazbenik

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, likovni, glazbeni, povijest, predmet struke, solfeggio i klavir.

Potvrda:         –

Opis:               U programima glazbenik instrumentalist obuhvaćeno je nekoliko skupina glazbala ovisno o načinu proizvodnje zvuka (gudačka, puhačka, trzalačka glazbala, udaraljke i glazbala sa tipkama). Najstarijem glazbalom, vlastitim glasom, glazbeno se izražava glazbenik pjevač. U programu glazbenik – teorijski smjer školuju se budući dirigenti, zborovođe, skladatelji, muzikolozi, glazbeni pisci, glazbeni producenti, muzički urednici i profesori teorijskih glazbenih predmeta, dok sam naziv programa graditelj i restaurator glazbala određuje njegovu djelatnost. Glazbenici instrumentalisti i pjevači izvode i tumače glazbu kao solisti, samostalno, uz pratnju nekog glazbala ili skupno u ansamblima (orkestrima, zborovima i komornim sastavima) kojima ravnaju dirigenti i zborovođe. Pjevači nastupaju i u glazbeno scenskim djelima (operama i operetama) za koje je dodatno potreban glumačko scenski nastup. Glazbenici moraju svakodnevno vježbati u cilju stjecanja potrebne tehničke vještine kako bi se mogli bez opterećenja usredotočiti na izvedbu notnog teksta i preuzeti odgovornost za točnost izvedbe i poštivanje ideja skladatelja. Isto tako slušaju snimke i izvedbe u živo drugih glazbenika, čitaju stručnu literaturu, životopise raznih skladatelja, analiziraju skladbe koje izvode, kako bi stvorili vlastitu sliku određenog glazbenog djela koje će tumačiti svojom osobnom kreativnošću. Glazbenicima je život dinamičan jer često putuju, nastupaju u raznim prostorima u večernjim satima vikendima i praznicima i zahtijeva vrlo dobru psihičku i fizičku kondiciju.

zanimanja_povratak

Frizer

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, Strukovna škola Đurđevac

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. Također, izrađuje vlasulje i umetke za kosu, pruža usluge bojanja trepavica i obrva. Frizer njeguje i uređuje kosu klijenata kroz sljedeće postupke: pranje, šišanje, bojanje, kovrčanje i oblikovanje. Prije početka tretmana, s klijentom dogovara željenu frizuru. Frizer treba biti kreativan, s izraženim smislom za estetiku te komunikativan, strpljiv i ljubazan s klijentima; treba neprestano pratiti novosti i modne trendove u frizerskoj djelatnosti u zemlji i inozemstvu kako bi unaprijedio svoju ponudu. Zapošljava se uglavnom u frizerskim salonima, no može raditi i na televiziji, filmu ili u kazalištu. Mora imati dobro razvijenu motoriku, dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina.

zanimanja_povratak

Fizioterapeutski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Srednja škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, kemija, (fizika?).

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:   Fizioterapeutski tehničar/ fizioterapeutska tehničarka prepoznaje važnosti provođenja fizioterapijske procjene, sudjeluje u izvođenju kineziometrijskih postupaka, sudjeluje u izvođenju kineziometrijskih postupaka kod bolesti i oštećenja u procesu medicinske rehabilitacije, sudjeluje u izvođenju masažnih tehnika radi promicanja ili ponovne uspostave zdravlja. Radi u timu po etičkim načelima struke.

zanimanja_povratak

Farmaceutski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Medicinska škola Bjelovar, Srednja škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, kemija, fizika

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova, dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina, krema, čajeva, masti i dr. prema standardnim receptima. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija, sirupa, otopina, masti, tableta, granula i dr.). Posjeduje i vještine ovladavanja tehnologijom izrade lijekova i različitim analitičkim postupcima te odgovarajuća znanja o vođenju administrativnih poslova.  

zanimanja_povratak

Elektrotehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Tehnička škola Bjelovar, Tehnička škola Daruvar, Obrtnička škola Koprivnica, Srednja škola Marka Marulića Slatina, Tehnička škola Virovitica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, kemija.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.

zanimanja_povratak

Elektroničar-mehaničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Bjelovar, Strukovna škola Đurđevac

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:   Mjeri električne veličine, izrađuje, ispituje i popravlja elektroničke sklopove, izrađuje jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima te ispituje, održava i popravlja elektroničke uređaje (TV i radio prijemnike, audio- uređaje, uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka, antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl.). Nakon što dobije na popravak neki uređaj rastavlja ga na dijelove te različitim ispitivanjem funkcija pokušava otkriti kvar na njemu. Njegovo područje rada je također postavljanje i održavanje elektroničkih sklopova za nadzor i upravljanje proizvodnim postrojenjima (uređaja za napajanje, protupožarnih sustava i sustava provala te signalnih i dojavnih uređaja). Također, proizvodi, popravlja i održava električne uredske strojeve, računala i drugu opremu za obradu podataka.

zanimanja_povratak

Elektromehaničar

zanimanja_povratak

 • Trajanje:         3 godine

  Škole:             Obrtnička škola Bjelovar, Tehnička škola Daruvar, Obrtnička škola Koprivnica

  Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

  Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

  Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

  Opis:   Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje, vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.). Također, proizvodi popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Montira i održava pokretne stepenice i dizala.

zanimanja_povratak

Elektroinstalater

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Bjelovar, Strukovna škola Đurđevac, Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:   Postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na održavanje električne opreme. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora.  

zanimanja_povratak

Ekonomist

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Ekonomska i turistička škola Daruvar, Srednja škola Koprivnica, Strukovna škola Đurđevac, Srednja škola Vrbovec, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz:

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar hrvatski jezik, matematika, strani jezik,

povijest, geografija, biologija

Ekonomska i turistička škola Daruvar, Strukovna škola Đurđevac hrvatski jezik, matematika, strani jezik,

povijest, geografija, tehnička kultura

Srednja škola Vrbovec hrvatski jezik, matematika, strani jezik,

povijest, geografija, fizika

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:   Radi na poslovima knjigovodstva, ekonomske propagande, računovodstveno financijskim poslovima, poslovima trgovine, turizma i sl. Može raditi u bankama, osiguranju, turizmu, trgovinama, u različitim državnim institucijama, a može se baviti i privatnim poduzetništvom. Od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Uglavnom radi u uredu, često odlazi na poslovne sastanke, seminare, konferencije i sl. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke statističke obrade.

zanimanja_povratak

Skip to content