Archive for » 15 veljače, 2015 «

Tehničar cestovnog prometa

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Srednja škola Čazma, Tehnička škola Daruvar

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz:

Srednja škola Čazma hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, geografija
Tehnička škola Daruvar hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, kemija

 

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:               Prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Također sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. Ovisno o mjestu rada, vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta, organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta, vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka, statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. U radu koristi prilagođene računalne programe, prometne i cestovne karte.

zanimanja_povratak

Strojobravar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Srednja škola Čazma, Strukovna škola Đurđevac, Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Obrtnička škola Koprivnica, Srednja škola Vrbovec

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Sastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost. Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkad ih i samostalno izrađuje. Prema planu održavanja, strojeve ponekad djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj.

zanimanja_povratak

Stolar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, Strukovna škola Đurđevac, Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:   Izrađuje, ugrađuje, postavlja, popravlja i održava masivni i pločasti namještaj te građevnu stolariju (prozore, vrata, stubišta, ograde, krovne nadstrešnice i dr.). Također, oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. Stolar može raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. Posao stolara počinje zaprimanjem narudžbe, slijedi izrada nacrta i narudžbe svih potrebnih materijala. Stolar priprema strojeve i alate koje će koristiti tijekom svoga rada. Nakon potrebnih mjerenja i skiciranja slijedi obrada materijala (piljenje, blanjanje, izrada veza ili spojeva, glodanje, bušenje, dubljenje drva i izrada utora te struganje i brušenje). Nakon obrade materijala potrebno je spojiti sve dijelove nakon čega slijedi završna površinska obrada uz nanošenje zaštitnih sredstava, lakiranje, brušenje laka i poliranje.

zanimanja_povratak

Soboslikar – ličilac

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Obrtnička škola u Bjelovaru, Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:               Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada, oslikava i ukrašava trjemove, hodnike i stubišta te liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje, čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima, valjcima ili posebnim prskalicama). Drvene, metalne ili kamene dijelove građevina priprema za rad brušenjem, struganjem, spaljivanjem starih slojeva boje te čišćenjem i izravnavanjem. Zatim poslojava i završno boji kamene, drvene i metalne podloge. U radu je često izložen propuhu, prljavštini i isparavanjima koja mogu štetno utjecati na zdravlje. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama.

zanimanja_povratak

Slastičar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Obrtnička škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:   Izrađuje kolače, kreme, sladoled, razne dekorativne ukrase i ostale slastice. Osim izrade navedenih proizvoda, posao uključuje naručivanje i pripremu sirovina i materijala. Za izradu tijesta za kolače i biskvita, slastičar priprema kalupe, oblikuje tijesto, stavlja ga u kalupe ili limove, te nadzire njegovo pečenje. Pripremljene biskvite i tijesta za kolače premazuje ili puni kremom, koju također sam priprema. Kolače ukrašava glazurom, voćem, šećerom u prahu, jestivim ukrasima, te ih reže na prikladnu veličinu i oblik. U svom se radu služi raznim kuharskim i slastičarskim priborom, alatima i strojevima, a posao obuhvaća i njihovo održavanje, čišćenje i provjeru ispravnosti. Mora poznavati osnove sigurnosti na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša.

zanimanja_povratak

Rukovatelj prehrambenim strojevima

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Srednja škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada          

Opis:   Samostalno rukuje pojedinim uređajima i strojevima u tehnološkom procesu prehrambene industrije obavljajući poslove prihvata i manipulacije sirovinama u skladištima, industrijskim pogonima i hladnjačama. Obavlja čišćenje i nadzor pojedinih strojeva i postrojenja. Može raditi u različitim vrstama prehrambene industrije kao što su: prerada voća i povrća, prerada mlijeka, ribe, šećera. Za uspješno obavljanje ovih poslova potrebno je poznavanje strojeva, uređaja i cjelovitih linija, sirovina, tehnoloških procesa, poluproizvoda i gotovih proizvoda te načina i uvjeta ambalažiranja, čuvanja i skladištenja materijala.

zanimanja_povratak

Računalni tehničar za strojarstvo

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:                 Tehnička škola Bjelovar,  Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz:

Tehnička škola Bjelovar Hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, kemija, tehnička kultura

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:   Računalni tehničar za strojarstvo pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima u kojima se obrađuju tehnički materijali. Uz standardni alat, pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo, koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna, ručnog crtanja, crtanja pomoću računala, ručnog i automatskog programiranja. Pruža usluge izrade nacrta i tehničke dokumentacije pomoću specijaliziranih računalnih programa, izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. U radu koristi standardni alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, te računalo i numerički upravljane strojeve. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva, u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu.

zanimanja_povratak

Prodavač

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škole:             Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci, Srednja škola Vrbovec, Srednja škola Čazma, Ekonomska i turistička škola Daruvar, Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, Srednja škola Koprivnica, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Srednja škola Vrbovec

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Potvrda školskog liječnika

Opis:   Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu sukladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu treba pregledati, prepakirati, pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. Posao uključuje i obračun prodane robe, brigu o blagajni, vođenje evidencije naručene, primljene i prodane robe.

zanimanja_povratak

Prirodoslovno-matematička gimnazija

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Gimnazija Bjelovar, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz:

Gimnazija Bjelovar hrvatski jezik, matematika, strani jezik, kemija,fizika,  biologija

Opis:                           Gimnazija je općeobrazovna srednja škola koja traje četiri godine, u koju se može upisati nakon završetka osnovne škole. Svrha obrazovanja u gimnaziji je razviti kod učenika intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima, istraživačku radoznalost, te osposobiti ih za razložno i stvaralačko mišljenje te samostalno učenje.

Kao općeobrazovna škola gimnazija je prijelazni stupanj k profesionalnom osposobljavanju u višim i visokim školama te fakultetima, tj. ona ne osposobljava učenika za neko posebno zanimanje već ga uglavnom usmjerava na daljnje školovanje.

Prirodoslovno-matematička gimnazija sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike tijekom sve četiri godine obrazovanja, a učenicima pruža mogućnost izbora proširenog programa matematike i informatike umjesto drugog stranog jezika.

zanimanja_povratak

Pomoćni vrtlar

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Prijave i upis putem Ureda državne uprave

Opis:   Program je namijenjen učenicima s teškoćama u razvoju. Učenici stječu temeljna znanja iz vrtlarske proizvodnje, upoznaju različite vrtlarske kulture, uzgajanje povrća, voća, cvijeća i vrtnog zelenila, te se osposobljavaju za izvršavanje radnih operacija radnika u vrtlarstvu potrebnih za uspješnu  obradu tla, sjetvu, uzgoj i berbu vrtnih biljaka. Tijekom trogodišnjeg obrazovanja učenici stječu nižu stručnu spremu.

zanimanja_povratak

Skip to content