Agroturistički tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:                         Ekonomska i turistička škola Daruvar, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale

Zbroj ocjena  7. i 8. razreda iz:

Ekonomska i turistička škola Daruvar hrvatski jezik, matematika, strani jezik,

biologija, geografija,  tehnička kultura

Srednja škola Stjepana

Sulimanca Pitomača

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, geografija, likovna kultura

 

Potvrde:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:                    Agroturistički tehničar obavlja poslove iz područja agronomije, ugostiteljstva i turizma. Primarno se bavi uzgojem biljaka i domaćih životinja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ekološki prihvatljiv način poštujući regionalnu tradiciju.  Primjenjuje vještine hortikulturnog dizajniranja agroturističkog gospodarstva te uređenja gospodarstva uzgojem tradicijskog cvijeća, ukrasnog drveća, grmlja, voćaka i travnjaka.  Primjenjuje vještine u pripremanju i posluživanju hrane na vlastitom gospodarstvu njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje posluživanja. Agroturistički tehničar organizira javno- edukativna događanja u svrhu promicanja vlastitog gospodarstva kao i prirodnih ljepota te kulturno povijesnu baštinu određene regije.

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.