Agroturistički tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:                         Ekonomska i turistička škola Daruvar, Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale

Zbroj ocjena  7. i 8. razreda iz:

Ekonomska i turistička škola Daruvar hrvatski jezik, matematika, strani jezik,

biologija, geografija,  tehnička kultura

Srednja škola Stjepana

Sulimanca Pitomača

hrvatski jezik, matematika, strani jezik, biologija, geografija, likovna kultura

 

Potvrde:         Liječnička svjedodžba medicine rada

Opis:                    Agroturistički tehničar obavlja poslove iz područja agronomije, ugostiteljstva i turizma. Primarno se bavi uzgojem biljaka i domaćih životinja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ekološki prihvatljiv način poštujući regionalnu tradiciju.  Primjenjuje vještine hortikulturnog dizajniranja agroturističkog gospodarstva te uređenja gospodarstva uzgojem tradicijskog cvijeća, ukrasnog drveća, grmlja, voćaka i travnjaka.  Primjenjuje vještine u pripremanju i posluživanju hrane na vlastitom gospodarstvu njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje posluživanja. Agroturistički tehničar organizira javno- edukativna događanja u svrhu promicanja vlastitog gospodarstva kao i prirodnih ljepota te kulturno povijesnu baštinu određene regije.

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Skip to content