Građevinski tehničar

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škola:             Tehnička škola Bjelovar

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika, tehnički, kemija.

Potvrda:         Liječnička potvrda medicine rada

Opis:               Sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata, dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja, pripreme, projektiranja i izgradnje cesta, pruga, zračnih luka, mostova i sl. Građevinski se tehničari/ke bave i pripremom i organizacijom proizvodnje, odnosno planiranjem, analizama i izradom kalkulacija, ili pak razrađivanjem nacrta. Na temelju idejnog projekta građevine planiraju sve pojedinosti izvedbe – određuju redoslijed i dinamiku izvođenja radova, broj potrebnih radnika/ica, količinu građevinskog materijala, te daju precizne upute majstorima/icama različitih struka koji rade na izgradnji objekta.

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Skip to content