Rukovatelj prehrambenim strojevima

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Srednja škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada          

Opis:   Samostalno rukuje pojedinim uređajima i strojevima u tehnološkom procesu prehrambene industrije obavljajući poslove prihvata i manipulacije sirovinama u skladištima, industrijskim pogonima i hladnjačama. Obavlja čišćenje i nadzor pojedinih strojeva i postrojenja. Može raditi u različitim vrstama prehrambene industrije kao što su: prerada voća i povrća, prerada mlijeka, ribe, šećera. Za uspješno obavljanje ovih poslova potrebno je poznavanje strojeva, uređaja i cjelovitih linija, sirovina, tehnoloških procesa, poluproizvoda i gotovih proizvoda te načina i uvjeta ambalažiranja, čuvanja i skladištenja materijala.

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Skip to content