Rukovatelj prehrambenim strojevima

zanimanja_povratak

Trajanje:         3 godine

Škola:             Srednja škola Koprivnica

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz: hrvatski jezik, matematika, strani jezik.

Potvrda:         Liječnička svjedodžba medicine rada          

Opis:   Samostalno rukuje pojedinim uređajima i strojevima u tehnološkom procesu prehrambene industrije obavljajući poslove prihvata i manipulacije sirovinama u skladištima, industrijskim pogonima i hladnjačama. Obavlja čišćenje i nadzor pojedinih strojeva i postrojenja. Može raditi u različitim vrstama prehrambene industrije kao što su: prerada voća i povrća, prerada mlijeka, ribe, šećera. Za uspješno obavljanje ovih poslova potrebno je poznavanje strojeva, uređaja i cjelovitih linija, sirovina, tehnoloških procesa, poluproizvoda i gotovih proizvoda te načina i uvjeta ambalažiranja, čuvanja i skladištenja materijala.

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.