Opća gimnazija

zanimanja_povratak

Trajanje:         4 godine

Škole:             Gimnazija Bjelovar, Srednja škola Čazma, Gimnazija Daruvar, Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, Srednja škola Vrbovec, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Bodovi:           Zbroj općeg uspjeha od 5. do 8. razreda, na dvije decimale.

Ocjene u 7. i 8. razredu iz:

Gimnazija Bjelovar hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest,

geografija,  kemija

 

Srednja škola Čazma, Gimnazija Daruvar, Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, , Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje, Srednja škola Vrbovec hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, geografija, biologija

 

Opis:                           Gimnazija je općeobrazovna srednja škola koja traje četiri godine, u koju se može upisati nakon završetka osnovne škole. Svrha obrazovanja u gimnaziji je razviti kod učenika intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima, istraživačku radoznalost, te osposobiti ih za razložno i stvaralačko mišljenje te samostalno učenje.

Kao općeobrazovna škola gimnazija je prijelazni stupanj k profesionalnom osposobljavanju u višim i visokim školama te fakultetima, tj. ona ne osposobljava učenika za neko posebno zanimanje već ga uglavnom usmjerava na daljnje školovanje.

Opća gimnazija podrazumijeva uravnotežen odnos svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a od drugog razreda izborna nastava je obvezni dio nastavnog plana i programa.

zanimanja_povratak

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.